Οι περί του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Διοίκηση – Θέσεις Πρώτου Επιμελητή, Ανώτερου Επιμελητή, Επιμελητή 1ης Τάξης και Επιμελητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις του Πρώτου Επιμελητή, Ανώτερου Επιμελητή, Επιμελητή 1ης Τάξης και Επιμελητή.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

21 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

25 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα