Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Κανονισμοί του 2022

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί σκοπεύουν στην ρύθμιση των ακόλουθων ζητημάτων:

(α) καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών της Αρχής, της διαδικασίας κατά τις συνεδρίες της Αρχής και του τρόπου τήρησης των πρακτικών,

(β) καθορισμού της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης καταγγελιών ή/και πληροφοριών,

(γ) καθορισμού της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

(δ) καθορισμού των λόγων και προϋποθέσεων για την υποβολή αιτήματος από την Αρχή με σκοπό τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και πληροφοριών, και

(ε) καθορισμού της διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων των λειτουργών επιθεώρησης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Διαφθορά, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα