Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός των κανονισμών είναι η αναθεώρηση των τελών που χρεώνει η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει. 

Με την εφαρμογή των προτεινόμενων τροποποιητικών κανονισμών δεν αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις (άμεσες ή έμμεσες) στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Αντίθετα, θα υπάρξει μείωση του λειτουργικού κόστους συγκεκριμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, σημειώνεται ότι θα υπάρξει και μείωση των εσόδων του Κράτους. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

November 9, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα