Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί του 2021

Με τους προτεινόμενους Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 12 και 13 του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016, καθορίζονται τα δικαιώματα που καταβάλλονται μαζί με την αίτηση για την έκδοση άδειας εκπομπής ήχου και για την ανανέωσή της, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (9) του άρθρου 3 της οικείας νομοθεσίας.

Παράλληλα, με τους υπό αναφορά Κανονισμούς καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθεί η αρμόδια αρχή κατά την εξέταση της αίτησης για ανανέωση της άδειας εκπομπής ήχου. Τα αναφερόμενα έντυπα για τις αιτήσεις για άδεια εκπομπής ήχου και ανανέωσης της, υποβάλλονται σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, ο οποίος εκδίδεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, δυνάμει του άρθρου 12 της οικείας νομοθεσίας.

Οι εν λόγω Κανονισμοί κρίνονται απαραίτητοι έτσι ώστε να καταβάλλονται τα απαραίτητα δικαιώματα για την έκδοση αδειών εκπομπής ήχου ή/και για την ανανέωσή τους στις αρμόδιες αρχές, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε να καλύπτεται το διοικητικό κόστος που αφορά την διαδικασία έκδοσης αδειών και τον επαρκή έλεγχο εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Χώροι αναψυχής
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα