Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση του κενού που παρουσιάζεται στο θέμα της Προεδρίας του Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου στην Επαρχία Αμμοχώστου, το οποίο συστήνεται δυνάμει του άρθρου 102 του βασικού νόμου με σκοπό καθήκοντα Προέδρου του εν λόγω Συμβουλίου, να εκτελεί ο δήμαρχος του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου και οι συνεδρίες αυτού να διεξάγονται εκ περιτροπής στους δήμους αυτής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

4 Μαΐου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα