Οι περί Αποχετεύσεων ΛεμεσούΑμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός του κανονισμού είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου του ετήσιου τέλους αποχέτευσης για τις κατοικίες από 0,5% σε 0,7% επί της αξίας του ακινήτου και του ανώτατου ορίου του ετήσιου τέλους όμβριων στο 0,4% επί της αξίας του ακινήτου, από 0,15%. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αποχετεύσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

2 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα