Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση του διορισμού και των καθήκοντων του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα, ο οποίος θα έχει τη συνολική πολιτική εποπτεία και θα ασχολείται αποκλειστικά τόσο με την προετοιμασία όσο και με τη διεκπεραίωση των εργασιών σχετικά με την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία αναλαμβάνει η Δημοκρατία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2026 ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εξωτερικών

Ημερολόγιο

12 Οκτωβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

23 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα