Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης προσώπου που έχει υποχρέωση να τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία και να ετοιμάζει λογαριασμούς που ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή (ΤΦ1) για το φορολογικό έτος 2020 να μετατεθεί από την 31η Μαρτίου 2022 για την 31η Ιουλίου 2022.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19, καθώς και της κρίσης που έχει επιφέρει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αυτές επιφέρουν.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

10 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

24 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα