Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης εταιρείας (ΤΦ4) για το φορολογικό έτος 2020 να μετατεθεί από την 31η Μαρτίου 2022 για την 31η Ιουλίου 2022.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19, καθώς και της κρίσης που έχει επιφέρει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αυτές επιφέρουν.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

10 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

24 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα