Ο περί του Καθορισμού των Ελάχιστων Κριτηρίων και Προϋποθέσεων Σχέσης Εργασίας μεταξύ Εργοδότη και Εργοδοτουμένου Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, η οποία να καθορίζει τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις για διαπίστωση της ύπαρξης σχέσης εργοδότη-εργοδοτουμένου,  όπως  καθορίζονται  από  τη  Σύσταση  198  του  Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ) του 2006.

Όπως είναι γνωστό , τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση του φαινομένου της απόκρυψης της σχέσης εργοδότη-εργοδοτουμένου με διάφορες μεθόδους, μεταξύ άλλων, με την αγορά υπηρεσιών και την ψευδοαυτοαπασχόληση. Τα φαινόμενα αυτά είναι έντονα τόσο στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η απόκρυψη της πραγματικής σχέσης εργοδότη-εργοδοτουμένου αποτελεί ηθικά μεμπτή πρακτική, η οποία αποστερεί τους εργαζόμενους από την προστασία και τα δικαιώματα που η ιδιότητα του εργοδοτουμένου συνεπάγετα.ι

Με τον προτεινόμενο νόμο καθορίζονται τα κριτήρια που ορίζουν την ύπαρξη σχέσης εργοδότη και εργοδοτουμένου, όπως και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται προς διαπίστωση του πραγματικού καθεστώτος απασχόλησης ενός προσώπου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Καυκαλιάς, Γιώργος Κουκουμάς, Χρίστος Χριστόφιας

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα