Ο περί της Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας, Διάθεσης και Χρήσης της Δραστικής Ουσίας «Γλυφοσάτη» και των Φυτοφαρμάκων που εμπεριέχουν τη Δραστική Ουσία «Γλυφοσάτη» Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να απαγορεύεται η εισαγωγή, η διάθεση και η χρήση της δραστικής ουσίας ”γλυφοσάτη” και των φυτοφαρμάκων που εμπεριέχουν την ουσία αυτή, για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τις παρενέργειες που επιφέρει η χρήση της.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα