Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση και βελτίωση του πλαισίου πάταξης της παράνομης εργοδότησης παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών, του ελέγχου των εργοδοτών και της πρόληψης της εκμετάλλευσης υπηκόων τρίτης χώρας. Ειδικότερα, με την τροποποίηση του βασικού νόμου η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα έχει ενεργότερο ρόλο στο πλαίσιο της επιβολής κυρώσεων σε εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες αλλοδαπούς, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων που στο παρόν στάδιο εμπίπτουν στον Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Μεταναστευτικό, Παράνομη εργοδότηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

March 2, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα