Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, με σκοπό η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, η οποία ορίστηκε ως η εθνική αρχή πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να αποκτήσει τις απαραίτητες αρμοδιότητες και εξουσίες, για επιτέλεση του έργου της.  

Επίσης, με το νομοσχέδιο, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, ορίζεται ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού (NCC – National Coordination Centre), καθώς επίσης προβλέπονται στο νομοσχέδιο αυτό, όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες της Αρχής, που απορρέουν από τους σχετικούς ενωσιακούς Κανονισμούς.  

Επιπρόσθετα, με το πιο πάνω νομοσχέδιο, μεταφέρονται αρμοδιότητες του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό που αφορούν την ασφάλεια του ραδιοεξοπλισμού, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.  

Καταληκτικά αναφέρεται ότι, το εν λόγω τροποποιητικό νομοσχέδιο, περιέχει διατάξεις για την ενοποίηση των διοικητικών δομών και του προσωπικού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα