Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και των Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και των Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε:

(α) να κυρωθούν επτά νέα Πρωτόκολλα της Σύμβασης, 

(β) να αποσαφηνιστούν ζητήματα σε σχέση με τις αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής και 

(γ) να ρυθμιστούν ζητήματα αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της Σύμβασης με την προσθήκη προνοιών σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Αναβολή
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αεροπορία, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

4 Απριλίου, 2024

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα