Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κροατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ας και της Κυβέρνησης της Κροατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε από τα δύο μέρη στο Ζάγκρεμπ στις 4 Οκτωβρίου 2021.

Η σύναψη της Συμφωνίας εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 84.779 ημερομηνίας 24.4.2018 και η ετοιμασία του Νομοσχέδιου για την κύρωσή της εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

3 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα