Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι η επέκταση του χρονικού διαστήματος για τη διενέργεια διαδικτυακών αξιολογήσεων από την 31η Αυγούστου 2022 που είναι σήμερα μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023.

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στη βάση των επιδημιολογικών δεδομένων του COVID 19, των Πρωτοκόλλων του Υπουργείου Υγείας αλλά και ενδεχόμενων ταξιδιωτικών περιορισμών, θα αποφασίζει κατά πόσον ενδείκνυται η διεξαγωγή διαδικτυακής αξιολόγησης αντί της δια ζώσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση δε που οι συνθήκες το επιτρέπουν θα πραγματοποιούνται κανονικά δια ζώσης αξιολογήσεις.

Η πιο πάνω αναφερόμενη επέκταση κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα ακόμα και κάτω από συνθήκες πανδημίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

3 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

28 Σεπτεμβρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα