Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Στοιχημάτων Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί εκ νέου το ζήτημα της θητείας του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ).

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθότι , μετά τον πρόσφατο διορισμό του διοικητικού συμβουλίου της ΕΑΣ από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει διαπιστωθεί ότι η πρόεδρος και ορισμένα μέλη της ΕΑΣ διανύουν την τρίτη κατά σειράν θητεία τους, γεγονός που δεν συνάδει με την αρχική βούληση του νομοθέτη, που ήταν ο περιορισμός των θητειών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής σε δύο.

Περαιτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθώς η εν λόγω Αρχή διαχειρίζεται ευαίσθητα ζητήματα και συνακόλουθα η παραμονή επί σειράν ετών προσώπων σε καίριες θέσεις δύναται να δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης και διαπλοκής με επιχειρήσεις και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του στοιχήματος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Γιώργος Λουκαϊδης

Ημερολόγιο

13 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα