Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου, ώστε η υποχρέωση για εγκατάσταση τηλεοπτικού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης σε κλειστά στάδια ή γήπεδα ή άλλα κλειστά αθλητικά κέντρα να υφίσταται ανεξαρτήτως της χωρητικότητας αυτών και η διανομή εισιτηρίων για αγώνες ή εκδηλώσεις σε αθλητικούς χώρους να διενεργείται, είτε ηλεκτρονικά είτε από χώρους που υποδεικνύονται από τον διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης μέσω συστημάτων, τα οποία να είναι αδειοδοτημένα από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και συνδεδεμένα με το κεντρικό μητρώο κατόχων κάρτας φιλάθλου, ώστε να αποφεύγεται η ψευδής δήλωση στοιχείων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Κάρτα φιλάθλου, ΚΟΑ

Ημερολόγιο

6 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα