Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας νόμου, ώστε η είσπραξη βεβαιωμένου φόρου παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας να καταστεί πιο αποτελεσματική. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε ο Οργανισμός, κατά την καταβολή της αμοιβής των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, να παρακρατεί από την αμοιβή τους βεβαιωμένο φόρο τον οποίο οφείλουν και ο οποίος έχει καταστεί πληρωτέος και απαιτητός και να τον καταβάλλει στο Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΓεΣΥ, Υγεία, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ζαχαρίας Κουλίας

Ημερολόγιο

6 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα