Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε ο ορισμός του όρου «γυναίκα» να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να περιλαμβάνει αναφορά σε κορίτσι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, αντί σε πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε ο υπό αναφορά ορισμός να συνάδει με τον ορισμό του όρου «γυναίκα» στον περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικό) Νόμο του 2017, με τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει τη σχετική σύμβαση, που είναι γνωστή ως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Γυναικοκτονία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αννίτα Δημητρίου

Ημερολόγιο

20 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα