Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου, ώστε ο παραγωγός να υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να αξιολογήσει τους εγγενείς κινδύνους ενός προϊόντος, ακόμα και σε περίπτωση που ο κίνδυνος είναι άμεσα αντιληπτός χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, λόγω του ότι η αντίληψη  κάθε προσώπου είναι διαφορετική και δεν πρέπει να αναμένεται να κατανοεί ο ίδιος ο καταναλωτής τους κινδύνους από τη χρήση ενός προϊόντος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα