Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η κατοχύρωση σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας των ίδιων δικαιωμάτων και του ίδιου καθεστώτος εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, καθώς και άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για την εκλογή για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Σιζόπουλος

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα