Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να παραταθεί η μεταβατική περίοδος για εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, για ακόμη ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2024. 

Η πιο πάνω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων δεν κατέστη δυνατόν να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις για εγγραφή των καταλυμάτων τους στο υπό αναφορά Μητρώο, λόγω των δυσκολιών που εξακολουθούν να υφίστανται κατά τη διαδικασία υποβολής των απαραίτητων στοιχείων, καθώς επίσης και των δυσμενών επιπτώσεων που προέκυψαν από την παρατεταμένη περίοδο της πανδημίας COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Καταλύματα, Ξενοδοχειακά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα