Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να απαγορευθεί η πλήρωση οποιασδήποτε κενής ή κενούμενης θέσης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών που προηγείται είτε της διενέργειας βουλευτικών εκλογών είτε της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αποσκοπεί στην αποτροπή φαινομένων μαζικών προαγωγών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα παραμονές των βουλευτικών ή προεδρικών εκλογών. Συνεπώς, σε μια περίοδο κατά την οποία η αξιοπιστία των πολιτειακών θεσμών και των πολιτικών κομμάτων βρίσκεται υπό αμφισβήτηση, η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στη θέσπιση εκείνων των περιοριστικών διατάξεων που θα διασφαλίζουν ότι σε κρίσιμες περιόδους όπως οι προεκλογικές, θα υπάρχουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας και αποτροπής φαινομένων εκμετάλλευσης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου προς εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Εκλογές, Πολιτικά Κόμματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ηλίας Μυριάνθους, Μαρίνος Σιζόπουλος

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα