Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων, η οποία είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στην οποία περιλαμβάνονται το ποσοστό του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων και το κόστος της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων (ΚΟΔΑΠ), να υπόκειται προσωρινά, μέχρι το τέλος του έτους 2022, στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία λόγω των εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων στις τιμές των καυσίμων και των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έχουν ως συνέπεια την αύξηση στους τελικούς λογαριασμούς της ΑΗΚ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να προκύψει μείωση στις χρεώσεις επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ τούτου να επωφεληθούν οι καταναλωτές.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, Καύσιμα, Προστασία καταναλωτή, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νικόλας Παπαδόπουλος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Χρύσης Παντελίδης

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

2 Αυγούστου, 2022

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η αναπομπή καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα