Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να τροποποιηθεί ο Νόμος του περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμος του 2012 (Ν. 174(Ι)2012), προκειμένου να δύναται να παραταθεί η χρονική περίοδος απασχόλησης εργοδοτούμενου.

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νίκος Τορναρίτης

Ημερολόγιο

8 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα