Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση το περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί ο κατ’ οίκον περιορισμός υπόδικων με ηλεκτρονική παρακολούθηση και να διαγραφούν διατάξεις αναφορικά με τη θανατική ποινή, η οποία έχει καταργηθεί με την 10η Συνταγματική Τροποποίηση. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις Κεντρικές Φυλακές και να προστατευθούν οι ελευθερίες του ατόμου με την προσθήκη εναλλακτικού μέτρου κράτησης, η οποία είναι λιγότερο επαχθής από την κράτηση του υπόδικου στις Κεντρικές Φυλακές. Επισημαίνεται ότι, ο κατ’ οίκον περιορισμός υπόδικων με ηλεκτρονική παρακολούθηση συμπεριλαμβάνεται στις εισηγήσεις της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Ποινικά Ζητήματα (CDPC) του 2017.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Σωφρονιστικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Ημερολόγιο

11 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα