Ο περί της Αξιοποίησης, από τη Δημοκρατία, των Υποβρύχιων Καταστροφέων Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να αξιοποιήσει η Δημοκρατία την επένδυση που κάνει κάθε χρόνο στην εκπαίδευση των νέων υποβρύχιων καταστροφέων, υποβοηθώντας την εισαγωγή του υποβρύχιου καταστροφέα στην Αστυνομική Ακαδημία, στη σχολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στη σχολή θηροφυλακής ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοιου τύπου σχολή που ανήκει σε τμήμα του Δημόσιου ή του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Άμυνα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μιχάλης Γιωργάλλας

Ημερολόγιο

22 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα