Ο περί Δασολόγων Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για την άσκηση της δασολογίας, η κατοχύρωση του επαγγέλματος του δασολόγου και ο έλεγχος της επαγγελματικής δραστηριότητας του δασολόγου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μιχάλης Γιωργάλλας

Ημερολόγιο

22 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα