Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 16Α του Νόμου, ώστε τα νοσηλευτήρια που δε διαθέτουν νοσοκομειακό φαρμακείο να έχουν υποχρέωση να ορίζουν υπεύθυνο φαρμακοποιό μερικής ή πλήρους απασχόλησης, τα στοιχεία του οποίου θα δηλώνουν στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

22 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

9 Δεκεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα