Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση του μαχητού τεκμηρίου μητρότητας και πατρότητας κατά τρόπο που να περιλαμβάνει τέκνο σύμφωνα με το οποίο έχει αποκτηθεί με μεταθανάτια γονιμοποίηση, καθώς και τη ρύθμιση των περιπτώσεων που τέκνο γεννήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας ή μετά από τεχνητή γονιμοποίηση με δότη.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

16 Φεβρουαρίου, 2018

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα