Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου, οι οποίες ρυθμίζουν την αξίωση συμμετοχής ενός συζύγου στην περιουσία του άλλου σε περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάμου ή σε περίπτωση διάστασής τους, έτσι που να προβλεφθεί ότι, στην περίπτωση που η αύξηση της περιουσίας ενός εκ των συζύγων αυξάνεται φυσιολογικά χωρίς οποιαδήποτε συμβολή του άλλου συζύγου, ο τελευταίος να δικαιούται στο 1/3 της αύξησης της περιουσίας αυτής χωρίς να απαιτείται να αποδείξει οποιαδήποτε συμβολή του στην αύξηση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νικόλας Παπαδόπουλος, Πανίκος Λεωνίδου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερολόγιο

11 Φεβρουαρίου, 1999

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα