Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου, ώστε πρόσωπα τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο πολιτικής συμβίωσης να έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης υιοθεσίας, δυνάμει των διατάξεων του περί Υιοθεσίας Νόμου, ως εάν είχε τελεστεί γάμος, δυνάμει των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υιοθεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

12 Οκτωβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα