Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, ώστε να διευκρινιστεί ότι οι γονείς κατά την ανατροφή του τέκνου τους έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την ψυχική υγεία, την περίθαλψη, την υποστήριξη και την ανάπτυξή του. Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να τονιστεί εμφαντικά η σημασία που πρέπει να δίνεται τόσο από τους γονείς όσο και από το κράτος και τους αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς στην προστασία των ανήλικων από οποιοδήποτε κλονισμό της ψυχικής τους υγείας, όπως και στην υποστήριξη τους όταν διαπιστώνονται τέτοια περιστατικά. Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην αποτροπή επίδειξης αμελούς συμπεριφοράς ή αδιαφορίας, εκ μέρους εμπλεκόμενων προσώπων και αρμόδιων φορέων στις περιπτώσεις που ανήλικος χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

11 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα