Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε πρόσωπο το οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στη θέση αιρετού  μέλους σχολικής εφορείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου , για δύο θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί στη θέση αυτή. Η προτεινόμενη ρύθμιση, με την οποία διασφαλίζεται η  εναλλαγή  των προσώπων που εκλέγονται στο πιο πάνω αιρετό αξίωμα , κρίνεται αναγκαία ως μέτρο ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, ανανέωσης και εκσυγχρονισμού στη δημόσια ζωή και συνακόλουθα αποφυγής δημιουργίας  πολιτικού κατεστημένου και πρόληψης της διαφθοράς στη δημόσια ζωή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία, Σχολική Εφορεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα