Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η εξαίρεση της υποχρέωσης αθλητών πνευματικών αθλημάτων να εκδίδουν δελτίο υγείας για τη συμμετοχή τους. Η φύση του αθλήματος ευνοεί τη διεύρυνση του δικαιώματος συμμετοχής τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αθλητισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σωτήρης Ιωάννου

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα