Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Ανακριτικών Εξουσιών (Υπό Κάλυψη Αστυνομικοί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Με την προτεινόμενη τροποποίηση θεραπεύεται το κενό που είχε παρατηρηθεί, σε σχέση με την απόφαση για εξουσιοδότηση, επικύρωση της εξουσιοδότησης ή για τερματισμό της, για δραστηριοποίηση υπό κάλυψη αστυνομικού, μέλους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας (Υ.Ε.Ε.Α), σε επιχείρηση που διεξάγεται από την Υπηρεσία, και στην οποία εμπλέκονται πρόσωπα κάτω των 21 ετών.

Η επιχειρησιακή υπαγωγή της Υ.Ε.Ε.Α. στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Ν.3(I)/2018, και όχι στον Αρχηγό Αστυνομίας, καθιστά αναγκαία τη λήψη τέτοιας απόφασης από τον Γενικό Εισαγγελέα ή τον Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα να εποπτεύει τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και την άσκηση των εξουσιών του Αρχηγού Αστυνομίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του βασικού νόμου, από τον Γενικό Εισαγγελέα ή τον Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

30 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα