Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναστολή επιβολής της επιβάρυνσης του πρόσθετου φόρου και τόκου για τη φορολογική περίοδο 1/10/2021-31/12/2021 που καταβάλλεται μέχρι τις 10/2/2022, με την πληρωμή του ΦΠΑ για αυτή τη φορολογική περίοδο σε τρεις ισόποσες δόσεις στις 10/2/2022, 10/3/2022 και 10/4/2022. Προϋπόθεση για την πληρωμή του ποσού σε τρεις ισόποσες δόσεις και την αναστολή των επιβαρύνσεων, πρόσθετου φόρου και τόκου είναι η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης για την εν λόγω περίοδο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

30 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα