Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Το άρθρο 49 του βασικού νόμου, τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά, το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (5) έως (7):

«(5) Οποιαδήποτε εκκρεμούσα διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων στην Πυροσβεστική, η οποία είχε αρχίσει και δεν ολοκληρώθηκε, πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί με βάση τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου και των σχετικών Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, ως εάν ο παρών Νόμος να μην είχε τεθεί σε ισχύ. (6) Οποιαδήποτε εκκρεμούσα διαδικασία προαγωγής Μελών στην Πυροσβεστική, η οποία είχε αρχίσει και δεν ολοκληρώθηκε πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί με βάση τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου και των σχετικών Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, ως εάν ο παρών Νόμος να μην είχε τεθεί σε ισχύ. (7) Οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία εναντίον Μέλους, η οποία έχει αρχίσει και δεν ολοκληρώθηκε πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί με βάσει τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου και των σχετικών Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, ως εάν ο παρών Νόμος να μην είχε τεθεί σε ισχύ.»

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πυροσβεστική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

7 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα