Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2022 είναι ισοσκελισμένος. Το σύνολο των δαπανών του Προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2021 ανέρχεται σε €6.979.115 και το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των €6.979.115, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης των €27.486.00, σε σχέση με το 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

20 Ιανουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα