Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2022 είναι ισοσκελισμένος. Το σύνολο των δαπανών του Προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2021 ανέρχεται σε €6.979.115 και το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των €6.979.115, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης των €27.486.00, σε σχέση με το 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

November 4, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

January 20, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα