Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2023 ανέρχεται στα €78,359,078. 

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2023, κατανέμονται ως ακολούθως:  

  • Κρατική Χορηγία €45,225,000 
  • Δίδακτρα €8,100,000 
  • Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων €500,000 
  • Διάφορες Εισπράξεις €24,534,078  

Οι Δαπάνες του Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2023, κατανέμονται ως ακολούθως: 

  • Τρέχουσες (κεφ. 1) €32,992,214 
  • Λειτουργικές (κεφ. 2) €6,299,197 
  • Διαχειριστικά έξοδα (κεφ. 3) €5,451,374 
  • Κεφαλαιουχικές (κεφ. 4) €10,901,273 
  • Μη προβλεπόμενες και αποθεματικό €22,715,020 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός, ΤΕΠΑΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

16 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα