Οι περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Είσπραξη Τελών για Παρεχόμενες Υπηρεσίες εκτός ΓΕΣΥ) Κανονισμοί του 2022

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζονται τα τέλη που θα καταβάλλονται στον ΟΚΥπΥ για αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες θα παρέχονται από τον ΟΚΥπΥ και δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: ΓεΣΥ, ΟΚΥπΥ, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

27 Απριλίου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα