Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, ώστε να παρέχεται η εξουσία στον αρμόδιο υπουργό να καθορίζει με διάταγμα τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η ιερακοθηρία και να ελέγχεται έτσι ο πληθυσμός ειδών της άγριας πανίδας που προκαλεί ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες σε περιοχές οι οποίες είναι προστατευόμενες και στις οποίες δεν επιτρέπεται το κυνήγι. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον-Οικολογία, Χλωρίδα και Πανίδα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρύσανθος Σαββίδης

Ημερολόγιο

1 Φεβρουαρίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα