Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Δηµοσιονοµικής Ευθύνης και του Δηµοσιονοµικού Πλαισίου Νόμου, ώστε να προβλεφθεί ρητά η υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας για ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη βάση όσων ισχύουν για άλλες οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Βουλή των Αντιπροσώπων, Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Ημερολόγιο

1 Φεβρουαρίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα