Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Επίτροπο Εποπτείας Γενικού Συστήματος Υγείας να δημοσιοποιεί τις εκθέσεις του με ανάρτησή τους στην επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου του, αφού διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων εκάστης έκθεσης. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΓεΣΥ, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ζαχαρίας Κουλίας

Ημερολόγιο

1 Φεβρουαρίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα