Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση του αδικήματος της παρενόχλησης, παρεμπόδισης, παρακολούθησης και καταγραφής, βιντεοσκόπησης ή μαγνητοσκόπησης κυνηγού νόμιμης κυνηγετικής δραστηριότητας κυνηγού, αδίκημα το οποίο θα μπορεί να τυγχάνει εξώδικης ρύθμισης με την επιβολή εξώδικου προστίμου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον-Οικολογία, Χλωρίδα και Πανίδα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα