Ο περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Με την παρούσα πρόταση νόμου καθορίζονται ρητά τα όρια της οικονομικής αυτονομίας της Βουλής εντός των συνταγματικά καθοριζόμενων περιθωρίων των ανώτατων ορίων δαπανών τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, παράλληλα όμως προβλέπεται ότι η αρμόδια αρχή της Βουλής έχει την εξουσία να διαχειρίζεται τα θέματα του προσωπικού της Βουλής, όπως και την οργάνωση των Υπηρεσιών της, σύμφωνα με το Άρθρο 73.1 του Συντάγματος.  

Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να δημιουργεί νέες υπηρεσίες στη Βουλή, να προβαίνει σε αναδιοργάνωση των υφισταμένων και να καθορίζει τα σχέδια υπηρεσίας των μονίμων θέσεων της Βουλής, όπως και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, ο οποίος θα εξειδικεύεται περαιτέρω σε κώδικα οργάνωσης των υπηρεσιών και κατάστασης του προσωπικού της Βουλής, ο οποίος θα προσαρτάται και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού της Βουλής, κατά το πρότυπο των ισχυόντων σε όλα τα δημοκρατικά κράτη ως προς τη λειτουργία των κοινοβουλίων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Βουλή των Αντιπροσώπων
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αννίτα Δημητρίου

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα