Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικό Συμβούλιο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των παρόντων Τροποποιητικών Κανονισμών είναι η μόνιμη εκπροσώπηση του Υφυπουργείου Τουρισμού στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, αφού η συμβολή του κρίνεται ουσιαστική στον προγραμματισμό και τη ρύθμιση της τουριστικής ανάπτυξης, θέμα που επηρεάζει άμεσα τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Επιπρόσθετα, επειδή ο προγραμματισμός αμυντικών έργων και άλλων υποδομών του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς μπορεί να δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης στις περιοχές όπου αυτά προγραμματίζονται, θεωρείται σημαντικό όπως επιτραπεί η συμμετοχή του στις συνεδρίες του Συμβουλίου, με τη δυνατότητα έκφρασης γνώμης ή άποψης για τα ειδικά αυτά θέματα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Πολεοδομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

November 10, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

December 2, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

January 19, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα