Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικό Συμβούλιο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των παρόντων Τροποποιητικών Κανονισμών είναι η μόνιμη εκπροσώπηση του Υφυπουργείου Τουρισμού στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, αφού η συμβολή του κρίνεται ουσιαστική στον προγραμματισμό και τη ρύθμιση της τουριστικής ανάπτυξης, θέμα που επηρεάζει άμεσα τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Επιπρόσθετα, επειδή ο προγραμματισμός αμυντικών έργων και άλλων υποδομών του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς μπορεί να δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης στις περιοχές όπου αυτά προγραμματίζονται, θεωρείται σημαντικό όπως επιτραπεί η συμμετοχή του στις συνεδρίες του Συμβουλίου, με τη δυνατότητα έκφρασης γνώμης ή άποψης για τα ειδικά αυτά θέματα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Πολεοδομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα