Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η κατάργηση των ανώνυμων ιδιωτικών εισφορών, χρηματικών και μη, προς τα πολιτικά κόμματα. Με την πρόταση νόμου επιτυγχάνεται αφενός πληρέστερη διαφάνεια στην χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ενώ, αφετέρου, αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος της ανεξέλεγκτης χρηματοδότησης μέσω πολλαπλών εισφορών που είναι κάτω από συγκεκριμένο όριο και για τις οποίες δεν διενεργείται κανένας έλεγχος και δε διενεργείται καμία ιχνηλασιμότητα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Πολιτικά Κόμματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα