Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παραγραφής Νόμου, ώστε ο χρόνος παραγραφής ειδικά για αγώγιμα δικαιώματα που αφορούν σε απαίτηση για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος κατά προσώπων, που είναι υπεύθυνα για την κατάρρευση του Συνεργατισμού να ανασταλεί για διάστημα (12) μηνών. Η πιο πάνω νομοθετική ρύθμιση, κρίνεται αναγκαία, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος καταχώρισης αγωγών εναντίον των υπευθύνων της κατάρρευσης του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος, οι οποίοι κατονομάζονται στην έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία διορίσθηκε με Διάταγμα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2018 (Κ.Δ.Π. 201/2018), βάσει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ανδρέας Κυπριανού

Ημερολόγιο

11 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

8 Απριλίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα